Клубни политики

I. Поведение на Клуба

Club Conduct

ФК „Куинс Парк“ е приветлив клуб, отворен към всички. Ние бихме желали да бъдем приемани като истински футболни привърженици когато пътуваме далеч от дома.

ШФА и ПШФЛ също въведоха нови регулации относно поведението на привържениците или за това, което се определя като неприемливо поведение.

Ние молим всички привърженици да отделят време, за да прочетат този документ и да съблюдават регулациите.

НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ Е ВСЯКО ПОВЕДЕНИЕ, КОЕТО Е НАСИЛСТВЕНО И НЕПРИСТОЙНО

Всеки, който присъства, или е в непосредствена близост до официален мач, попада под обхвата на неприемливото поведение, когато поведението му е насилствено и/или непристойно.

Едно поведение е насилствено когато има опит, заплаха или реално физическо насилие срещу човек или хора – или преднамерено увреждане на чужда собственост.

Непристойното поведение включва:

Поведение, което поражда или поддържа, или е вероятно, или е замислено да породи и поддържа омраза или зложелателство срещу индивиди или групи от хора поради техния: пол, цвят, раса, националност (включително гражданство), или етнически и национален произход, членство или предполагаемо членство в религиозна група, или социална и културна група, с определени религиозни връзки, сексуална ориентация, или с увреждания.

Използването на заплашителни, оскърбителни или обидни думи и поведение.

Показването, изписването или нещо друго, което е заплашително, оскърбително или обидно.

Тези регулации, които се отнасят за всички вътрешни мачове, означават, че неприемливото поведение на привържениците ще води до санкции за клубовете.

Ако разберете, че някой се държи по неподходящ начин, поставяйки Клуба в риск, можете да докладвате, чрез позвъняване на тел. 0141 632 1275 и да попитате за служител по сигурността.

Алтернативно, можете да пишете на имейл secretary@queensparkfc.co.uk

Фенове, които се държат по неподходящ начин, компрометирайки репутацията на Клуба, ще получат срочна или пожизнена забрана, загуба на членство и/или сезонен билет, или арест от Полицията.

II. Привърженици с увреждания

Disabled Supporters

Футболен клуб „Куинс Парк“ се ангажира с осигуряването на своите привърженици с увреждания на пълен достъп, доколкото това е възможно, до всички стоки, услуги и постройки предоставени на широката публика от Клуба. Тази обща политика обхваща административната база на Клуба и помещенията на Социалния клуб, също както и мястото за провеждане на неговите мачове.

– Клубни офиси  и Социален клуб
– Стадион

Грижа за клиентите
Прилагат се следните политики и процедури:

– Клубът, неговите служители и стюарди, не трябва да дискриминират хора с различни увреждания.
– Административните служители на Клуба, другия „външен“ персонал и стюардите трябва да са инструктирани да съблюдават предписанията на ЗДУ (Закон за дискриминация на основата на увреждане), или другите сходни закони.
– Изисква се административните служители на Клуба, другия „външен“ персонал и стюардите да се отнасят към привържениците и клиентите с увреждания с цялото дължимо търпение, учтивост, любезност и практическа помощ по всяко време.
– Клубът гарантира, че ще се отнася точно с всякакви оплаквания, свързани с предписанията на ЗДУ.
– Административните служители на Клуба, другия „външен“ персонал и стюардите трябва да са осведомени за факта, че всички прояви на дискриминация под предписанията на ЗДУ са сериозни въпроси, които могат да доведат до стартирането на съответните дисциплинарни действия.
– Общата фенбаза на Футболен клуб „Куинс Парк“ е относително малка; Клубът няма свои Клуб или мрежа на привържениците с увреждания.